ÚVOD DOMY NA KLÍČ BYTOVÁ JÁDRA ZÁMKOVÉ DLAŽBY FINANCOVÁNÍ KONTAKTY
Financování

Splátkování

Financování staveb standardně řešíme formou záloh. Tento způsob financování považujeme za přijatelný a dostatečně transparentní pro obě strany. Nechceme nutit naše klienty podepisovat rozsáhlé, složité a netransparentní smlouvy a navyšovat tím cenu stavby o konzultace s právníkem. Také nepožadujeme zaplatit předem více, než je nezbytně nutné. Proto jsme zvolili tuto variantu financování - celková cena stavby je rozdělena do splátek odpovídajících etapám výstavby a klient vždy před zaplacením následující splátky uvidí, co a v jaké kvalitě mu bylo za předchozí splátku postaveno. Po dokončení každé etapy stavby je možno po dohodě stavbu ukončit a klient může ve stavbě pokračovat svépomocí nebo s jinou stavební firmou. Výše jednotlivých splátek je dána smlouvou o dílo a celková cena stavby daná smlouvou o dílo je u nás garantovaná.

Jakékoliv navýšení za změny v projektu na přání klienta je s klientem předem konzultováno a řešeno dodatkem ke smlouvě. Vše je jednoduché a transparentní a klient má jistotu, že nebude během stavby nemile překvapen navýšením celkové ceny. Navíc poslední splátka (pozastávka) je placena až po předání hotového díla a odstranění případných vad a nedodělků, čímž je klientovi zaručeno, že mu stavba bude předána kompletní a v pořádku.
 

Velikost jednotlivých splátek
Velikost splátek se odvíjí od celkové ceny domu, v následující tabulce jsou uvedeny orientační podíly v procentech z celkové ceny domu pro přízemní a pro podkrovní domy.

Přízemní domy

Termín splátky Velikost splátky Popis prací
při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí dle varianty projekt a stavební povolení
při podpisu smlouvy o dílo 10% záloha na dílo
před realizací základů 10% záloha na provedení základů a zákl. desky
před zděním 21% záloha na zhotovení nosných stěn a věnce
před realizací stropu 21% záloha na strop, krov a střechu
před osazením oken 8% záloha na okna, ext. dveře a vyzdění příček

před zhotovením rozvodů elektřiny, vody,

kanalizace, topení

12% rozvody elektřiny, vody, kanalizace a topení
před vnitřními pracemi 10% záloha na omítky, podlahy, dlažby, obklady
před kompletací 5% dokončovací práce, malby, int. dveře
po předání díla a odstranění případných vad 3% doplatek

 

Domy s obyvatelným podkrovím

Termín splátky Velikost splátky Popis prací
při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí dle varianty projekt a stavební povolení
záloha na dílo
při podpisu smlouvy o dílo 10% záloha na provedení základů a zákl. desky
před realizací základů 10% záloha na zhotovení nosných stěn a věnce přízemí
před zděním nosných zdí přízemí 11% záloha na stropy a krov
před realizací stropu 14% záloha na zhotovení nosných stěn a věnce podkroví
před zděním nosných zdí podkroví 10% záloha na střechu, okna, ext. dveře a
před položením střechy 15% vyzdění příček

před zhotovením rozvodů elektřiny, vody,

kanalizace, topení

12% rozvody elektřiny, vody, kanalizace a topení
před vnitřními pracemi 10% záloha na omítky, podlahy, dlažby, obklady
před kompletací 5% dokončovací práce, malby, int. dveře
po předání díla a odstranění případných vad 3% doplatek

Jak na hypotéku?
Málokdo je schopen financovat stavbu rodinného domu pouze ze svých úspor a příjmů. Nejvyužívanějšími prostředky k financování stavby jsou stavební spoření, úvěry a hypotéky. Z televizních reklam lze snadno nabýt dojmu, že vyřízení hypotéky je hračka, ale bohužel to tak většinou není. I v této oblasti našim klientům nabízíme pomoc. Zástupce konkrétního finančního ústavu Vám může nabídnout pouze produkty toho finančního ústavu, který zastupuje. Proto jsme navázali spolupráci se specialisty zabývajícími se úvěry a hypotékami. Spolupracující finanční poradce Vám pomůže vybrat pro Vás nejvhodnější produkt na trhu, seznámí Vás se všemi možnými komplikacemi a hlavně díky dobrým vazbám s finančními ústavy pro Vás dokáže vyřídit hypotéku mnohem rychleji, než kdybyste si ji vyřizovali sami. Mnohdy také dokáže zajistit hypotéční úvěr pro klienta, který již s finančními ústavy jednal a sám jej nezískal.

Financování
– stavby mohou být financovány z vlastních zdrojů stavebníka nebo na úvěr
– podklady pro získání úvěru zpracováváme bezplatně
– bezplatně zajistíme jednání se zástupcem banky
– domy stavíme na pozemcích stavebníka
– před zahájením stavby musí být uzavřena „Smlouva o dílo „ včetně časového harmonogramu výstavby a podrobné specifikace materiálu.
– časový harmonogram výstavby obsahuje seznam hlavních prací v intervalech 1 týdne v návaznosti na splátkový kalendář
– platby probíhají ve splátkách podle probíhající výstavby.
– zabudované stavební materiály jsou v každé fázi výstavby majetkem stavebníka
– stavba je pojištěna dodavatelem do okamžiku předání stavby stavebníkovi
– podklady pro kolaudaci zajišťuje bezplatně dodavatel
– součástí dokumentace je podrobná specifikace použitého materiálu (obklady, dlažby, podlahové krytiny, vybavení zařizovacími předměty, okna, dveře, kování, kotle, radiátory apod.).
– uvedená cena za dům je konečná při dodržení použitých materiálů a dispozice dle projektu a specifikace
– všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

 

DAPO consulting s.r.o. - DIČ: 07610734 IČO: 076 10 734

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 03999